У 2018 році був створений новий самостійний структурний підрозділ підприємства – Київське міське представництво ДП «ЦОТІЗ». У підрозділі працює 56 працівників, які виконують завдання із організаційно-технічного і методичного забезпечення заходів з управління господарським комплексом, що перебуває у сфері управління ДАЗВ, у тому числі:

  • Беруть участь в організації та координації діяльності, яка здійснюється підприємствами сфери управління ДАЗВ, зокрема в частині планування і аналізу цієї діяльності, здійснюють контроль за виконанням запланованих робіт та заходів шляхом перевірки та аналізу відповідної планово-звітної документації (за бюджетними програмами ДАЗВ), розробляють узагальнені документи для всіх підприємств, планують заходи та контролюють їх виконання, вносять пропозиції щодо вдосконалення діяльності підприємств тощо;
  • готують проекти рішень та проектів організаційно-розпорядчих, нормативно-правових та інших документів з питань діяльності ДАЗВ та підприємств сфери його управління;
  • інформаційно забезпечують діяльність ДАЗВ та заходи, що здійснюються у зоні відчуження (технічна підтримка та інформаційне наповнення веб-сайту ДАЗВ, висвітлення інформації у ЗМІ, організація заходів тощо);
  • надають методичну допомогу підприємствам сфери управління ДАЗВ щодо дотримання ними нормативно-правових та розпорядчих документів з питань охорони праці, радіаційної та пожежної безпеки, цивільного захисту, екології, функціонування системи фізичного захисту ядерно та радіаційно небезпечних об’єктів тощо; узагальнюють звітність з цих питань.

Контактна інформація:

Адреса: 01133 м. Київ, б. Лесі Українки, буд. 26.
Е-mail: kmp@cotiz.org.ua
Тел. (044)-594-82-42