В ДП «ЦОТІЗ» діє первинна профспілкова організація профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України. Призначення профспілки — представляти й захищати трудові, соціально-економічні права та інтереси членів Атомпрофспілки відповідно до передбачених законодавством повноважень.

Атомпрофспілка є всеукраїнською, добровільною, неприбутковою, громадською, самоврядною організацією, яка об’єднує працівників підприємств та організацій:

  • атомно-промислового комплексу України;
  • природно-заповідного фонду;
  • спеціалізованих із поводження з радіоактивними відходами, ліквідації надзвичайних ситуацій чи радіаційних аварій, а також інших секторів економіки;
  • державних службовців, тимчасово безробітних, пенсіонерів, студентів, учнів та тих, які працюють у фізичних осіб, приватних підприємців.

Діяльність профспілки планується на підставі стратегій розвитку організації. Останній такий документ – «Програма дій Профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України на період до 2022 року».

Пріоритетним для профспілки напрямом є ведення колективних переговорів, укладання колективних договорів, галузевих угод, розширення гарантій діяльності на підприємстві. Основними вимогами у такій діяльності є:

  • недопущення необгрунтованого скорочення робочих місць, відпливу кваліфікованих працівників;
  • громадський контроль за додержанням законодавства про працю та охорону праці.

Невіддільною частиною охорони здоров’я працівників є фізкультурно-оздоровча робота, яку в галузі проводить засноване Атомпрофспілкою добровільне спортивне товариство профспілки «Атом України».

Атомпрофспілка підтверджує прихильність принципам вітчизняного та міжнародного профспілкового руху: свободі, справедливості, солідарності, незалежності. Профспілки є незалежними у своїй діяльності від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, роботодавця, їх об’єднань (спілок, асоціацій), політичних партій та інших громадських об’єднань, їм не підзвітні і не підконтрольні. Забороняється втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у діяльність профспілок, яке може спричинити обмеження прав профспілок або перешкодити законному здійсненню їх статутної діяльності (ст. 5 Закону про профспілки).

Адреса та контактні дані:

07270, м. Чорнобиль, вул. К. Лібкнехта, 10, Київська обл.

Тел. (04593) 5-21-83

Голова ППО Атомпрофспілки ДП «ЦОТІЗ»: Ольга Едмундівна Свенціцька.