ДП ЦОТІЗ

Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» було створено у 2014 році шляхом реорганізації ДСП «Чорнобильський спецкомбінат». ДП «ЦОТІЗ» належить до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження. В зоні відчуження, окрім об’єктів ДСП «Чорнобильська АЕС», підприємство визнано єдиним організатором прийому офіційних та технічних делегацій, представників вітчизняних та іноземних ЗМІ, громадських організацій та їх представників, юридичних осіб та окремих громадян. Наразі на підприємстві працюють 250 людей.

Відповідно до статутних функцій і завдань, підприємство виконує роботи за такими основними напрямками діяльності:

 • організаційно-технічне і інформаційне забезпечення заходів з управління зоною відчуження;
 • приймання та супровід у зоні відчуження офіційних делегацій, груп науковців, представників засобів масової інформації, громадських організацій, окремих громадян з ознайомчою метою;
 • реалізація інфраструктурних проектів у зоні відчуження;
 • виконання робіт з оформлення, виготовлення та видачі перепусток до зони відчуження;
 • робота із самопоселенцями зони відчуження;
 • метрологічне забезпечення виробництва підприємств зони відчуження;
 • забезпечення функціонування системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації у зоні відчуження;
 • участь у здійсненні державного контролю за дотриманням правового режиму території зони відчуження, законодавства про радіаційну безпеку при здійсненні діяльності у зоні відчуження;
 • методична координація підрозділів у визначенні, створенні та підтриманні функціонування системи фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;
 • підготовка інформації для громадян, які проживають на забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи територіях, з питань безпеки проживання та формування здорового способу життя;
 • участь у плануванні та аналізі виробничої, економічної діяльності підприємств, які здійснюють обов’язкові заходи у зоні відчуження і належать до сфери управління ДАЗВ України.

З метою подальшого розвитку зазначених видів діяльності, була вдосконалена структура відповідних служб, підсилений кадровий склад.

У 2018 році було запроваджено систему «Електронний квиток», яка дозволила перейти на електронні носії інформації, удосконалити двосторонній зв’язок з відвідувачами, забезпечити прозорість та спрощення процесів оформлення та розгляду заявок на відвідування зони відчуження. Запровадження цієї системи унеможливлює підробку документів та сприяє посиленню контролю за дотриманням режимних вимог. В цьому ж році створено сучасний інформаційний центр на КПП «Дитятки».

Для працівників та підрядників підприємство здійснило заміну перепусток до зони відчуження старого зразка новими, електронними перепустками, що суттєво вплинуло на вдосконалення усієї системи контрольно-пропускного режиму зони відчуження.

В 2019 році збільшено кількість маршрутів та об’єктів відвідування, зараз нараховується 21 маршрут.

В жовтні 2019 року було встановлено нові інформаційні стенди на території зони відчуження. На стендах нанесені географічна карта, фото населеного пункту та правила відвідування зони, також з’явилися QR-коди, за допомогою яких можна прочитати історію виникнення населеного пункту та дізнатися про пам’ятки.

ДП «ЦОТІЗ» займається організаційними питаннями, пов’язаними з життєзабезпеченням самопоселенців у зоні відчуження, наданням їм соціально-побутових послуг та контролює їх виконання.